آرشیو برچسب‌ها: قانون شرکت تعاونی

سهم اعضاء تعاونی در تامین سرمایه ثبت شرکت تعاونی شرکتی که کلیه سرمایه یا حداقل ۵۱ درصد آن از طریق اعضاء تعاونی در دسترس شرکت قرار گرفته باشد را شرکت تعاونی می گویند . درحالی که وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و شهرداری ها […]

اساسنامه میبایست در شرکت های تعاونی تنظیم شود و مقاصد آن تعیین گردد. اساسنامه باید حداقل دارای موارد زیر باشد:  مقصود از تاسیس شرکت  اسم تعاونی با درج کلمه تعاونی  زمان شرکت تعاونی  حیطه فعالیت های شرکت (در کدام شهر یا روستا یا وزارتخانه و …)  گونه شرکت تعاونی ( تولید یا مصرف )  مرکز […]

معرفی شرکت تعاونی شرکت تعاونی یکی از انواع شرکت های تجاری می باشد که هدف آن با دیگر شرکت هایی که تاکنون در مورد آن ها صحبت شده است متفاوت است، چون هدف و مقصود شرکت های سهامی عام و خاص و نسبی و غیره، فعالیت در راستای کسب سود و بهره برداری بیشتر می […]