آرشیو برچسب‌ها: طلبکار

نکاتی در باب ترتیب پرداخت مطالبات طلبکاران تاجر ورشکسته ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص شیوه پرداخت طلب طلبکاران صحبت می کند.ماده ۸۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی می گوید : ” بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار […]

نکاتی در باب تشخیص مطالبات طلبکاران پس از صدور حکم ورشکستگی اگر می خواهید در خصوص تشخیص مطالبات طلبکاران پس از صدور حکم ورشکستگی اطلاعاتی بدست آورید در این نوشتار با ثبت کریم خان همراه باشید.     بعد از صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران باید در زمانی که براساس اخطار مدیر تصفیه تعیین شده، اسناد […]