آرشیو برچسب‌ها: صدور حکم ورشکستگی

ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله در خصوص موارد اجباری و اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهد. تعریف ورشکستگی ورشکستگی یعنی درماندگی و زیان دیدن در کسب و کار تجاری.ورشکستگی برای بسیاری از بازرگانان اتفاق می افتد. براساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت : ” ورشکستگی تاجر […]

نکاتی در باب تشخیص مطالبات طلبکاران پس از صدور حکم ورشکستگی اگر می خواهید در خصوص تشخیص مطالبات طلبکاران پس از صدور حکم ورشکستگی اطلاعاتی بدست آورید در این نوشتار با ثبت کریم خان همراه باشید.     بعد از صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران باید در زمانی که براساس اخطار مدیر تصفیه تعیین شده، اسناد […]

ورشکستگی ورشکستگی ، عبارت است ازتوقف تاجرازپرداخت بدهی‌ های خود،به گونه ای که بدهی او ازدارایی هایش بیشتر باشد.گاهاً ورشکستگی ممکن است ناشی ازتقلب و تقصیر تاجر باشد که قبلاً مضاف بر ضبط اموال تاجر،مورد آزار و شکنجه وحتی مرگ قرارمی‌ گرفت و بین شخص تاجر وغیرتاجر تفاوتی قائل نبودند.امروزه بین اشخاص تاجروغیر تاجرو نیز […]