آرشیو برچسب‌ها: شرکت

تاثیر نوع شرکت در میزان مالیات تمامی شرکت ها و موسسه های انتفاعی و تجاری که مرحله های قانونی در اداره ی ثبت شرکت ها را گذرانده اند و ثبت شده اند و شامل شماره ی ثبت می باشند شامل مالیات بر درآمد بوده و وظیفه دارند مالیات تعیین شده را پرداخت کنند، در غیر […]

قانون ثبت شرکت ها و لایحه ی اصلاحی ۱۳۴۷ در خصوص لزوم معاهده کتبی شرکت و مندرجات آن در این مقاله ثبن شرکت کریم خان به دنبال پاسخگویی به این ۲ سؤال است:آیا قرارداد شرکت می بایست یه صورت کتبی باشد؟و چنانچه پاسخ مثبت است،چه مواردی لازم است در آن ذکر گردد؟ قانون تجارت ایران […]