آرشیو برچسب‌ها: شرکت

نکاتی در مورد سامانه ثبت شرکت ها این روزها به توجه به سیستمی شدن کلیه کارها شما می توانید کار ثبت شرکت خود را به صورت سیستمی از طریق سامانه ثبت شرکت ها انجام دهید و بدین ترتیب در وقت و زمان خود صرفه جویی کنید. جهت انجام کار ثبت شرکت باید به آدرس وبسایت […]

تاثیر نوع شرکت در میزان مالیات تمامی شرکت ها و موسسه های انتفاعی و تجاری که مرحله های قانونی در اداره ی ثبت شرکت ها را گذرانده اند و ثبت شده اند و شامل شماره ی ثبت می باشند شامل مالیات بر درآمد بوده و وظیفه دارند مالیات تعیین شده را پرداخت کنند، در غیر […]

قانون ثبت شرکت ها و لایحه ی اصلاحی ۱۳۴۷ در خصوص لزوم معاهده کتبی شرکت و مندرجات آن در این مقاله ثبن شرکت کریم خان به دنبال پاسخگویی به این ۲ سؤال است:آیا قرارداد شرکت می بایست یه صورت کتبی باشد؟و چنانچه پاسخ مثبت است،چه مواردی لازم است در آن ذکر گردد؟ قانون تجارت ایران […]