آرشیو برچسب‌ها: شرکت مختلط غیر سهامی

توضیحی درباره مراحل ثبت شرکت در ایران جهت ثبت شرکت در ایران باید قوانین تجاری ایران در نظر گرفته شود و اصول ثبت شرکت مطابق با قانون تجارت انجام گیرد . البته در این رابطه دستورالعمل ها و آئین نامه هایی نیز موجود است که در اداره ثبت شرکت ها تدوین شده و در اختیار […]

 

شرکت مختلط غیر سهامی چگونه ثبت می شود؟ ثبت شرکت مختلط غیر سهامی امروزه یکی از اموری است که بسیاری از صاحبان شغل نسبت به آن مبادرت دارند،شرکت مختلط غیرسهامی به شرکتی گفته می شود که جهت انجام امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر […]