شرکت سهامی عام خصوصی

فروردین ۲۳, ۱۳۹۷

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام : مواد اصلاحی قانون تجارت ، شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است :  ۱-شرکت سهامی عام ۲-شرکت سهامی خاص. […]