آرشیو برچسب‌ها: شرکت سهامی خاص

در تعریف شرکت سهامی خاص باید بگوییم که این شرکت معمولاَ توسط چند نفر اشخاص معینی که با یکدیگر توافق دارند و گاهی اوقات خویشاوند هستند به وجود می آید که در واقع کل سرمایه آن توسط موسسین تامین می شود و به دلیل اینکه صدور اعلامیه و پذیره نویسی وجود ندارد تشریفات مربوط به […]

اگر می خواهید به کارهای تجاری بپردازید الزاماً باید سرمایه داشته باشید.یکی از راه های سریع اندوختن سرمایه ثبت شرکت تجاری است.شرکت تجاری در واقع سبب تجمیع سرمایه ها و دانش های فنی و ایجاد یک سرمایه عمده و دانش فنی قابل توجه می گردد.ثبت شرکت تجاری سبب پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری می شود […]

شرکت سهامی خاص،به شرکتی گفته می شود که بازرگانی باشد و کلیه سرمایه آن را موسسین تامین نموده باشند و سرمایه آن به سهام تقسیم گردیده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد. در حقوق ایران،شرکت سهامی خاص مانند شرکت سهامی عام،ابتدا تاسیس می گردد و ثبت می شود.در صورتی […]

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ […]