آرشیو برچسب‌ها: شرایط ثبت شرکت سهامی

شرکت سهامی به شرکتی می گویند که سرمایه آن به سهام تقسیم گشته و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد. این شرکت، به عنوان کامل ترین نوع شرکت سرمایه ای شرکتی تجاری می باشد که در آن حقوق شرکاء که سهامدار نامیده می شوند، به واسطه اوراق قابل معامله […]

سازماندهی شرکت سهامی ، به شکل دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت می باشد : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس). هیاتی از بین سهامداران شرکت سهامی انتخاب می شوند که شرکت را اداره می کند. مدیران شرکت […]

ثبت کریم خان در  این مقاله در خصوص چگونگی شناسایی آورده شرکاء در شرکت سهامی اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد. شرکتهای سهامی براساس قوانین ، اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه نقدی و مستندات مربوط به سرمایه غیر نقدی دریافت می شود.براساس ماده ۴ نظامنامه قانون تجارت، در شرکتهای سهامی، توسط […]

براساس ماده ۴ لایحه قانون تجارت: شرکت های سهامی به دو نوع تقسیم میشوند : نوع اول : شرکت هایی که موسسین آنها بخشی ازسرمایه شرکت را ازطریق فروش سهام به مردم تامین می نمایند. این نوع شرکت ها شرکت سهامیعامنامیدهمیشوند. نوع دوم : شرکتهایی که کل سرمایه آنها درزمان تاسیس به صورت انحصاری بوسیله […]