آرشیو برچسب‌ها: شرایط ثبت شرکت سهامی

از جمله شرکت هایی که در ماده ۲۰ قانون تجارت آمده است،شرکت سهامی می باشد.شرکت سهامی به شرکتی اطلاق می گردد که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد.اگرچه در ماده ۲۰ قانون تجارت، هفت نوع شرکت تعریف شده است، که یکی از […]

از شرکت هایی که در ماده ۲۰ قانون تجارت به آن اشاره گشته است، شرکت سهامی می باشد.شرکت سهامی به شرکتی گفته می شود که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد.   براساس ماده ۴ لایحه اصلاح قانون تجارت شرکت سهامی به […]

یکی از رایج ترین گونه های موسسه های تجاری در کشورما، شرکت سهامی می باشند . شرکت سهامی شرکتی می باشد که دارایی آن به سهام تقسیم بندی شده و وظایف دارندگان سهام به مبلغ اسمی سهام آن ها محدود می باشد. شرکت سهامی به دو گونه تقسیم بندی می گردند: نوع اول : شرکت […]

ویژگی های سهام با نام و سهام بی نام در ثبت شرکت سهامی موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته می شود.سرمایه به ثبت رسیده در شرکت حاوی برابر ریالی ارزش سهام بوده و به شخصیت حقوقی شرکت وابسته است و مطابق سهم به شخص سهام دار مرتبط است.به بیان دیگر فعالیت های حقوق […]