آرشیو برچسب‌ها: شرایط ثبت شرکت سهامی

توضیحاتی در خصوص شرکت سهامی از شرکت های موجود در ماده ۲۰ قانون تجارت،شرکت سهامی است. در شرکت سهامی سرمایه آن به سهام تقسیم بندی شده و وظیفه هر یک از صاحبان سهام به مبلغ اسمی آن ها محدود است. مطابق ماده ۲ لایحه دکر شده “شرکت سهامی هرچند که موضوع فعالیت آنها بازرگانی نباشد،شرکتی […]

از موسسه هایی که در ماده ۲۰ قانون تجارت از آن ها یاد شده ،شرکت سهامی می باشد. سرمایه در شرکت سهامی به سهام تقسیم بندی شده و وظایف دارندگان سهام به مبلغ اسمی سهام آن ها محدود می باشد. شرکت سهامی که به عنوان شرکت بازرگانی به شمار می آید.اگرچه که عنوان فعالیت آن […]

ثبت شرکت سهامی و اثرات نسبت فامیلی در آن تمامی افراد با هر نسبت فامیلی و خانوادگی قادرند در شرکت افراد با هر نسبت فامیلی و خانوادگی عضو باشند و دارای سهام باشند. درنتیجه، قانون گذار در ماده ۱۴۷ به عنوان فعالیت تامینی در شرکت های سهامی عام و خاص، افراد زیر را از انتخاب […]