آرشیو برچسب‌ها: شرایط ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام ،به شرکتی می گویند که موسسین آن میبایست جهت تامین بخشی از سرمایه آن به مردم مراجعه نمایند.حداقل سرمایه جهت تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال است و تعداد موسسین آن هم میبایست حداقل پنج نفر باشند ( مواد ۴، ۵ ، و ۱۰۷ ل.ا.ق.ت ) مراجعه به عامه بواسطه پذیره […]

براساس ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت،شرکت سهامی عام به شرکتی می گویند که در آن موسسین بخشی از سرمایه شرکت را بواسطه فروش سهام به مردم تامین می نمایند و این ویژگی عمده این شرکت ها است.مسئولیت شرکا محدود به همان میزان مبلغ اسمی سهام است،مبلغ اسمی در برابر مبلغ رسمی قرار دارد که […]

شرکت سهامی به شرکتی گفته می شود که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد. در ماده ( ۲ ل. ا. ق. ت ) گفته شده است : ” شرکت سهامی یک شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو این که موضوع عملیات آن […]

شرکت سهامی ثبت شرکت کریم خان پیش از آنکه به بررسی هدف تشکیل شرکت سهامی عام بپردازد ،به تعریف انواع شرکت های سهامی پرداخته است. شرکت سهامی بر اساس مواد ۱ تا ۴ بخش ۱ مبحث اول قانون اصلاح بخشی از قانون تجارت که در اسفند ماه ۱۳۴۷ به تصویب رسیده است به شرح ذیل […]

  • 1
  • 2