آرشیو برچسب‌ها: شرایط احراز و تعیین حدود صلاحیت و پایه انبوه سازان حقیقی مسکن و ساختمان:

نحوه ی اخذ رتبه بندی انبوه سازان به چه صورت است؟ موسسه حقوقی ثبت کریم خان در رابطه با اخذ رتبه بندی انبوه سازان توضیحاتی ارائه می نماید.یک نوع ملاک تشخیص صلاحیت،رتبه بندی شرکت ها است که به وسیله ی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای شرکت ها اخذ می گردد.رتبه بندی […]