آرشیو برچسب‌ها: سود و زیان شرکت تعاونی

شرکت تعاونی برای مدت زمان نامتناهی و جهت برطرف نمودن نیازهای شریکان و توسعه اوضاع مادی و اجتماعی تاسیس می گردد. امکان دارد عناوین شرکت تعاونی یک یا چند کاره باشد و به همین ترتیب ، شرکت تعاونی را به گونه های ذیل تقسیم بندی می نماییم : الف- شرکت تعاونی تولید ( محصولات صنعتی […]