آرشیو برچسب‌ها: سود خالص سال مالی

توضیحاتی در خصوص وضعیت مالی شرکت در این مقاله قصد داریم که شیوه ی رسیدگی به وضعیت مالی شرکت بعد از پایان سال مالی و ترازنامه واندوخته ها وسود و منفعت شرکت سهامی را مورد بررسی و بحث قرار دهیم . بازبینی وضعیت مالی شرکت بدین گونه است که هیات مدیره باید بعد از انقضای […]