آرشیو برچسب‌ها: سرمایه صندوق

صندوق  سرمایه گذاری بنیاد مالی می باشند که امور اصلی آن ها سرمایه گذاری در اوراق بهادار است و صاحبان آن دررابطه با سرمایه گذاری خود در منافع و مضررات صندوق شریک می باشند.( بند ۲۰ و ۲۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار؛ مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی ) جواز تشکیل و اقدامات […]