آرشیو برچسب‌ها: سامانه ثبت برند

نکاتی در باب سامانه ثبت برند قبل از هر چیز به پایگاه اینترنتی مالکیت صنعتی (قسمت ثبت علائم تجاری) به نشانی http://iripo.ssaa.ir مراجعه کرده و اظهارنامه ثبت برند را در سامانه کامل کنید.سپس ری لیک ثبت نام کلیک کرده و وارد سامانه ثبت نام شود. در ادامه ثبت کریم خان گام های ثبت نام را […]