روش ثبت شرکت سهامی عام

فروردین ۲۳, ۱۳۹۷

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام : مواد اصلاحی قانون تجارت ، شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است :  ۱-شرکت سهامی عام ۲-شرکت سهامی خاص. […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۶
ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام اتمام رساندن پروژه های عمرانی ، صنعتی و یا کشاورزی مستلزم به ثبت شرکت سهامی عام است ، اصول کار شرکت های […]