آرشیو برچسب‌ها: رهن سهام

سهام شرکت ها اوراق بهادار هستند و در تعریفی که از اوراق بهادار، در بند ۲ ماده یک قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تصویب شده در سال ۱۳۴۵ آمده است از جمله خصوصیاتی که برای این اوراق یاد شده قابل معامله و نقل و انتقال بودن آن است. بدین ترتیب این بحث بوجود می آید […]