آرشیو برچسب‌ها: دلالت تاجر بودن

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله لازم دانسته در خصوص اهمیت ثبت نام در دفتر تجاری نکاتی را به شما توضیح دهد. در قانون تجارت ایران شرایط خاصی جهت تجارت کردن و اشتغال به شغل تاجری پیش بینی نشده است اما تو جه به نکات زیر ضروری است. نظر به اینکه تجارت نیاز […]