آرشیو برچسب‌ها: دفترنویسی

ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص ترتیب تنظیم دفاتر و اعمالی که در دفترنویسی ممنوع است صحبت می کند. براساس ماده ۶ قانون تجارت هر تاجری برای اینکه همه معاملات و خرید و فروش هایش در طول یک روز و یک هفته و یک سال مشخص باشد میبایست دارای دفاتری به شرح ذیل […]