آرشیو برچسب‌ها: دریافت مالیات

ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد شما را با مالیات اشخاص حقوقی خارجی آشنا کند. نکاتی در باب مالیات اشخاص حقوقی خارجی الف-مالیات اشخاص حقوقی خارجی که در ایران درآمد حاصل می کنند(مواد ۱۰۵-۱۱۳-۱۳۰ ق.م) شرکت های خارجی در ایران بابت سرمایه گذاری یا فعالیت های خود میبایست همانند شرکت های ایرانی دفاتر […]