آرشیو برچسب‌ها: حوزه مالیاتی

نکاتی در خصوص کد اقتصادی حوزه مالیاتی جنوب هر موسسه یا شرکت پس از به ثبت رسیدن و صادر شدن آگهی تاسیس آن می بایست در دارایی پرونده تشکیل داده و برای دریافت کداقتصادی شروع به کار کند. کد اقتصادی شامل شماره ای می باشد ۱۲ رقمی که برای افراد حقوقی و حقیقی که به […]

نکاتی در خصوص کد اقتصادی حوزه مالیاتی شمال هر موسسه یا شرکت پس از این که ثبت شد و آگهی تأسیس آن صادر شد می بایست در دارایی تشکیل پرونده داده و برای دریافت کد اقتصادی عمل نماید. کد اقتصادی شماره ای می باشد ۱۲ رقمی که برای افراد حقیقی و حقوقی که به تولید […]

نکاتی در خصوص کد اقتصادی حوزه مالیاتی جنوب هر موسسه یا شرکت پس از ثبت و صدور آگهی تأسیس آن می بایست در دارایی تشکیل پرونده داده و به اخذ کد اقتصادی بپردازد. کد اقتصادی شماره ای می باشد ۱۲ رقمی که برای افراد حقوقی و حقیقی که به تولید خدمات و کالا مشغول می […]