آرشیو برچسب‌ها: حمایت از نشانه های جغرافیایی

نکاتی در خصوص حمایت از نشانه های جغرافیایی علامتی که شروع کالایی طرز حیطه ، محدوده یا ناحیه ای از کشور منسوب می سازد، منوط بر این که چگونگی و کیفیت ، محبوبیت یا دیگر ویژگی ها اجناس در اصل قابل نسبت دادن به مبداء جغرافیایی آن باشد را نشانه جغرافیایی می گویند. ( هدف […]