آرشیو برچسب‌ها: ثبت نام شرکت

استعلام نام شرکتها به چه گونه است؟ انتخاب نام شرکت موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در خصوص استعلام نام شرکت به توضیحاتی بپردازد.همان طور که اشخاص حقیقی دارای نام می باشند اشخاص حقوقی هم دارای نامند.تمامی شرکت ها می بایست براساس تجویز مفاد اساسنامه متناسب با نوع سرمایه،موضوع فعالیت و طریقه تاسیس خود […]

نکاتی در مورد ثبت شرکت هر شرکت باید دارای نامی مختص به خود باشد. نام شرکت مشخصه ای است که هویت شرکت را مشخص می کند و باعث شناسایی آن شده است و همچنین تمیز آن شرکت را از دیگر شرکت ها، ممکن می سازد. پس از اینکه نام شرکت به ثبت رسید، قانون، شرکت […]