آرشیو برچسب‌ها: ثبت موسسه

نکاتی در مورد تنظیم صورتجلسات تغییرات و تصمیمات شرکت ها و موسسات غیرتجاری یکی از چیزهایی که برای رسمی کردن و ثبت تغییرات و تصمیم های شرکت نیاز داریم صورتجلسه می باشد.در این صورت جلسه اعضا به یکی از سهامداران یا مدیران شرکت یا وکیل رسمی شرکت وکالت می دهند تا به نمایندگی از دیگر […]

قبل از هر چیز تقاضانامه نام و مشخصات تقاضاکنندگان ثبت موسسه نوشته می شود. بند اول : نام انتخاب شده برای موسسه نوشته می شود. بند دوم : هدف از تشکیل موسسه در این بند درج می گردد. بند سوم : تابعیتی را که موسسه خواهد داشت نوشته می شود. ( بعنوان مثال دارای تابعیت […]

شرایط ثبت موسسه خیریه موسسه خیریه به سازمان ها و انجمن های غیرانتفاعی ، عام المنفعه و غیرسیاسی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تشکیل شده است.حوزه ی خدمات این نوع سازمان ها در حیطه ی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، خانواده های نیازمند و عرضه خدمات اجتماعی و … می باشد.سازمان خیریه می بایست […]

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص ثبت موسسه قرآنی نکاتی را در اختیار شما قرار می دهد. با توجه به بخش نامه ی شماره ی۱۳۳۶۸۰ /۹۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مورخ۲۴/ ۸ / ۱۳۹۳و مستندهای دیگر مرتبط ،جهت فعالیت در موضوعات : تاسیس موسسه های با اقدامات قرآنی و […]