آرشیو برچسب‌ها: ثبت موسسات غیر تجاری

نکاتی در باب موسسات و تشکیلات غیر تجاری علاوه بر شرکت هایی که به کار تجارت می پردازند تشکیلات غیر تجاری هستند که با هدف های علمی و ادبی و خیریه به وجود می آیند.ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص این تشکیلات صحبت می کند. طبق ماده ۱ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات […]

موسسه ثبت کریم خان در این مطلب از ثبت تا انحلال موسسات غیر تجاری را توضیح می دهد. تشکیلات و موسسات غیر تجاری، تمامی تشکیلات و موسساتی می باشند که جهت مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می گردد اعم از آنکه موسسین و تشکیل […]

نام صورتجلسه درموسسه حقوقی ثبت کریم خان : نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در خصوص انتخاب مدیران نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام موسسه نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل موسسه نمونه صورتجلسه هیات مدیره در موسسه نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در […]

با دقت به اینکه موسسات حقوقی زیر مجموعه موسسات غیر تجاری به شمار میروند ، قابل ذکر دانستیم به خاطر اینکه موضوع پیش از آنکه مربوط به مدارک و اسناد مورد نیاز برای ثبت موسسه حقوقی شرح داده شود برای آمادگی بازرگانان از لحاظ ذهنی نخست به موسسات غیر تجاری و موراد ثبت آن، توضیحی […]

  • 1
  • 2