آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت پیمانکاری

اخذ کارت پیمانکاری شهرداری اکثر شهرداری ها در جهت ترفیع قابلیت اعمال و توسعه کارآیی چگونگی و کمی پیمانکاران ( حقیقی و حقوقی) ، مشخصه های ویژه ای درنظر گرفته و کارت هایی به عنوان ” کارت پیمانکاری شهرداری” به درخواست کنندگان ارائه می شود که اخذ این کارت به منظور آگاهی و هماهنگی پیمانکاران […]

چگونه یک شرکت پیمانکاری را به ثبت برسانیم؟ موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در خصوص ثبت شرکت پیمانکاری توضیحاتی ارائه نماید.پیمانکار همان شخصیت حقوقی که طرف دیگر امضاء کننده پیمان می باشد و پیاده سازی عملیات موضوع آن را عهده دار شده است. جانشینان و یا نماینده های قانونی پیمانکار به منزله ی […]

برای روشن شدن تفاوت ثبت شرکت و ثبت برند لازم است ابتدا به طور منفک و مجزا به نحوه و شرایط ثبت هر یک بپردازیم و در پایان نتیجه گیری داشته باشیم. در ایران ، ثبت شرکت ها و نام آن ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها بوده و ثبت علائم تجاری […]