آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت تجاری

بررسی انحلال شرکت تجاری به دلیل عدم ثبت شرکت تجاری قراردادی می باشد که براساس آن یک یا چند نفر توافق می کنند، سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه، شریک گردند. هم چنین براساس […]

ازموضوعات حقوقی که کمتر درحوزه ثبت شرکت ها به آن توجه شده است، مسائل مرتبط با بازداشت سهام و سهم الشرکه و همچنین بازداشت سرمایه شرکت و آثارآن در ادامه فعالیت شرکت است. ثبت کریم خان در این گفتار به بررسی امکان یا عدم امکان وقف سهام و یا سرمایه شرکت با دیدگاه حقوقی وثبتی […]

در این مقاله موسسه ثبتی و حقوقی ثبت کریم خان در خصوص اموری که رئیس بنگاه یا شرکت تجاری موظف به رعایت آن هستند صحبت می کند. اموری که رئیس بنگاه باید رعایت کنند طبق ماده ۱۶ قانون تجارت در نقاطی که وزارت دادگستری لازم بداند دفتری به نام دفتر ثبت تجاری تشکیل می دهد […]

نکاتی در خصوص توقیف سهم شرکاء در شرکت تجاری درباره توقیف سهم شرکاء در شرکت تجاری توجه به نکات ذیل الزامی است : سهام یا سهم الشرکه شرکت مالیت دارد ، از این رو در برابر قروض شریک به دیگران ، قابل توقیف می باشد. سهم شرکاء در برابر قروض شرکت قابل توقیف نمی باشد […]