آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت تجاری

در این مقاله موسسه ثبتی و حقوقی ثبت کریم خان در خصوص اموری که رئیس بنگاه یا شرکت تجاری موظف به رعایت آن هستند صحبت می کند. اموری که رئیس بنگاه باید رعایت کنند طبق ماده ۱۶ قانون تجارت در نقاطی که وزارت دادگستری لازم بداند دفتری به نام دفتر ثبت تجاری تشکیل می دهد […]

نکاتی در خصوص توقیف سهم شرکاء در شرکت تجاری درباره توقیف سهم شرکاء در شرکت تجاری توجه به نکات ذیل الزامی است : سهام یا سهم الشرکه شرکت مالیت دارد ، از این رو در برابر قروض شریک به دیگران ، قابل توقیف می باشد. سهم شرکاء در برابر قروض شرکت قابل توقیف نمی باشد […]

بررسی استقلال شرکت تجاری و محدودیت مسئولیت شرکا موسسه ثبتی و حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله مطالبی در خصوص استقلال شرکت تجاری و محدودیت مسئولیت شرکا را به شما ارائه می دهد.از آنجا که فعالیت های تجاری علی الخصوص در بازارهایی که رقابت و سرمایه در آن ها نقش مهمی دارند با خطرهایی […]

درآمدی بر طبقه بندی شرکت های تجاری طبقه بندی شرکت های تجاری با توجه به معیاری که برای آن به کار می بندیم متفاوت می باشد و هر شرکت ممکن است با توجه به معیاری خاص در این یا آن طبقه قرار بگیرد.ثبت کریم خان در ادامه این مطلب طبقه بندی های ممکن را مطرح […]