آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت تجارتی

از اقدامات اولیه برای ثبت شرکت تصمیم گیری برای تعیین نوع شرکت است. انتخاب نوع شرکت به اهداف اعضا در آینده، نوع فعالیت افراد،میزان مسئولیت هر کدام از شرکا و تعداد افراد عضو و… وابسته است. مطالعات تاریخی و بازرگانی بیان گر این است که از بین شرکت های هفت گانه،شرکت های سهامی،با مسئولیت محدود،تضامنی […]