آرشیو برچسب‌ها: ثبت دفاتر تجاری

نکاتی درباره عمل ثبت تجاری براساس قانون تجارت ، تجار وظیفه دارند به اعمال عمل ثبت تجاری تجارتخانه خود در یکی از اداره ای دایر یا شعبه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند . این واحدها به موجب مقررات وزارت دادگستری ( قوه قضاییه ) در جایگاه گوناگون کشور درحال حاضر تاسیس گردیده […]

شرح جامع در خصوص دفتر ثبت تجارتی از دیدگاه دستگاه امور تجاری، لازم است در هر کشور پیشرفته، دارای مقامی باشد که تاجران را شناسایی کرده و از زمینه تجارت آنان آگاهی یابد. این امر فواید بسیاری دارد و در صورت عدم آمار دقیق،دولت ها قادر به حمایت از تجارت کشور نمی باشند.از این رو […]