آرشیو برچسب‌ها: ثبت تغییرات شرکت

شرکتی که به ثبت می رسد، دارای مشخصاتی از قبیل آدرس، نام شرکت، نام شرکا، میزان سهام ، هیئت مدیره، حق امضاء و … می باشد که تمامی این مشخصات در اساسنامه شرکت ذکر شده است. گاهی به دلایلی اجباری یا اختیاری برخی از این مشخصات بعد از ثبت شرکت نیاز به تغییر دارند.تغییرات شرکت […]

نکاتی در خصوص تاسیس شعبه یا نمایندگی در مناطق آزاد با تاسیس شرکت در مناطق آزاد،برای تاسیس شعبه در این مناطق نیز قوانینی تعریف شده است .پس از تصویب قانون”چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران”بوسیله مجلس شورای اسلامی در شهریور ۱۳۷۲،تمامی امور این مناطق به خصوص در مورد فعالیت های اقتصادی،امور گمرکی و […]

 مراحل ثبت تغییرات شرکت در تهران زمانی شرکت جهت اینکه قادر باشند خود را با تغییرات اقتصادی داخل و خارج آن مطابقت دهد، ملزم به تغییراتی است.مقصود از تغییرات و تصمیمات شرکت ها،کلیه دگرگونی ها و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره در […]

نکاتی در خصوص وظایف مجامع عمومی در ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت موسسه ثبت کریم در این مقاله قصد دارد به بررسی وظایف مجامع عمومی در ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت بپردازد.در زمان تامین و تهیه مطالب انواع شرکت های تجاری از مجمع عمومی عادی سالیانه،عادی به شکل فوق العاده،فوق العاده و هیئت […]