آرشیو برچسب‌ها: ثبت تغییرات سرمایه شرکت

الزامات تغییرات اساسنامه ی شرکت به چه نحوه ی است؟ موسسه حقوقی ثبت کریم خان در رابطه با الزامات تغییرات اساسنامه ی شرکت اطلاعاتی ارائه می نماید.بعضی اوقات شرکت برای آنکه بتواند خود را با دگرگونی های اقتصادی خارج و داخل آن وقف دهد می بایست تغییراتی روی چارچوب اولیه حقوقی که برای فعالیت اقتصادی-تجاری […]

تغییرات سرمایه شرکت یکی از ویژگی های عمده ی سرمایه ی شرکت ثابت بودن آن است. یعنی امکان برداشت از مبلغی که به عنوان سرمایه ی شرکت در اساسنامه ذکر می شود وجود ندارد، زیرا سرمایه ی شرکت به عنوان تضمینی برای طلب طلبکاران می باشد و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از […]