آرشیو برچسب‌ها: ثبت تجاری شرکت

نکاتی درباره عمل ثبت تجاری براساس قانون تجارت ، تجار وظیفه دارند به اعمال عمل ثبت تجاری تجارتخانه خود در یکی از اداره ای دایر یا شعبه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند . این واحدها به موجب مقررات وزارت دادگستری ( قوه قضاییه ) در جایگاه گوناگون کشور درحال حاضر تاسیس گردیده […]

فواید ثبت تجاری موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص فواید ثبت تجاری سخن می گوید. ثبت تجاری ضمانت دهنده آثار و فواید زیر است : ۱- احراز شرایط تاجر ثبت تجاری موئد احراز شرایط فرد برای تجارت می باشد . واضح و مبرهن است فردی که نسبت به ثبت اقدامات تجاری […]