آرشیو برچسب‌ها: ثبت اختراع

بنابر ماده ی ۱ قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری،اختراع حاصل تفکر اشخاصی است که محصول ویژه ای را برای بار اول عرضه می کنند و در یک شغل خاص مانند فن،فناوری،صنعت و … مشکلات را برطرف می کنند.قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات طبق مصوب اول تیر ماه ۱۳۱۰ ثبت اختراع را […]

“ثبت شرکت کریم خان،بزرگ ترین مرکز تخصصی ثبت اختراع و طرح های صنعتی” مدارک لازم در جهت ثبت اختراع ۱-  اظهارنامه اختراع در۳ نسخه اظهارنامه اختراع شامل اوراق بهادار می باشد و این فرم ویژه را میتوان از قسمت عرضه اوراق بهادار که در اداره کل ثبت شرکت ها می باشد فراهم کرده و به […]

استفاده از حق اختراع پس از ثبت اختراع حاصل تفکر اشخاصی است که بار اول محصولی ویژه را عرضه می کنند و در یک شغلی مانند فناوری، صنعت و … مشکلاتی را برطرف می نمایند.ورقه اختراع سند مالکیتی است که برای مدت اندک جهت استفاده منحصر به فرد به مخترع ارائه می شود تا حریفان […]

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص اخذ گواهی المثنی ثبت طرح صنعتی ، علامت تجاری و اختراع نکاتی را به شما ارائه می دهد.ثبت کردن قانونی یک نام تجاری ، طرح صنعتی و یا اختراع برای آن سبب ایجاد حمایت قانونی می کند و که این ثبت موجب حفاظت از آن […]