آرشیو برچسب‌ها: ثبت اختراع در ایران

الزامات قانونی ثبت اختراعات در مقالات پیشین در خصوص به ثبت اختراعات توضیحاتی داده شد، در این مقاله به الزامات قانونی ثبت اختراعات می پردازیم. مطابق ماده ی ۱ قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری،اختراع حاصل فکر شخص یا اشخاصی می باشد که برای نخستین مرتبه فرآیند یا محصولی خاص را عرضه […]