آرشیو برچسب‌ها: تکلیف اولین هیئت مدیره به ثبت تعاونی

اولین هیئت مدیره باید بلافاصله پس از اعلام قبولی کلیه اعضای خود با دعوت قبلی از اعضای اصلی ، اولین جلسه را تشکیل دهد. در این جلسه اعضا از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان […]