آرشیو برچسب‌ها: تمدید کارت بازرگانی حقوقی

تمدید کارت بازرگانی موسسه حقوقی ثبت کریم خان در رابطه با شرایط تمدید کارت بازرگانی توضیحاتی را ارائه می نماید.کارت بازرگانی به وسیله ی شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به اسم درخواست کنندگانی که دارای شرایط ذیل باشند صادر می شود.(تمامی شرکت های تعاونی کارت بازرگانی خود […]

۵ / ۵ ( ۵ امتیاز ) مراحل تمدید کارت بازرگانی تقریبا مشابه مراحل اخذ کارت بازرگانی است. میزان اعتبار کارت بازرگانی بر اساس درخواست متقاضیان از یک سال تا پنج سال بوده و چنانچه مورد تایید وزارت بازرگانی باشد اعتبار دارد. تمدید کارت بازرگانی با ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می […]