آرشیو برچسب‌ها: تقسیم دارایی شرکت

قبل از اینکه وارد مبحث تقسیم دارایی شویم در خصوص انحلال و تصفیه شرکت های تجاری توضیحاتی را به شما ارائه می دهیم.انحلال به معنای پایان فعالیت شرکت نیست بنابراین در زمان انحلال شرکت ، شخصیت حقوقی شرکت به پایان نمی رسد بلکه وارد مرحله تصفیه می گردد.در زمان تصفیه شرکت بدهی های شرکت پرداخت […]

نکاتی در خصوص آثار انحلال شرکت بعد از انحلال شرکت میبایست به حالت اشاعه اموال خاتمه داده شود و حیات شرکت به کل به پایان رسیده باشد.نتیجتاً،اموال میبایست مابین شرکا تقسیم گردد،اما چون خود شرکت طی حیات خود با اشخاص ثالث معامله نموده است و طلبکارانی دارد که پیش از تقسیم دارایی شرکت به انحلال […]