آرشیو برچسب‌ها: تغییر نام شرکت

نکاتی در خصوص تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اجازه ای که اساسنامه شرکت به آن ها داده و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات ذکر شده در این مطل اقدام نمایند.بنابر این برای آشنایی با مراحل و شرایط آن هر یک از تغییرات […]

نکاتی در خصوص ثبت تغییرات در شرکت سهامی خاص و لزوم ثبت آن در شرکت سهامی خاص می توان تغییرات ذیل را با توجه به اساسنامه آن انجام داد که عبارتند از: الف)تغییر نام شرکت ب)تغییر موضوع شرکت ج)تغییر محل شرکت د)نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد) ه)نقل و انتقال […]