آرشیو برچسب‌ها: تغییر موضوع شرکت

نکاتی در خصوص ثبت تغییرات در شرکت سهامی خاص و لزوم ثبت آن در شرکت سهامی خاص می توان تغییرات ذیل را با توجه به اساسنامه آن انجام داد که عبارتند از: الف)تغییر نام شرکت ب)تغییر موضوع شرکت ج)تغییر محل شرکت د)نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد) ه)نقل و انتقال […]

ثبت کریمخان در این مقاله نمونه ای از تغییرات که باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد را ارائه می دهد.مضاف بر ثبت فعالیت تجاری،تمامی تغییرات بعدی مربوط به شرکت از قبیل ورشکستگی،ابطال،تصفیه،تقسیم اموال،افزایش یا کاهش سرمایه،تغییرات اساسنامه و … میبایست سریعاً به ثبت برست.پرواضح است که عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا […]

موضوع فعالیت شرکت ها موضوع شرکت از سازه های تشکیل دهنده ی شرکت های تجاری است که در بند ۲ اساسنامه آن ذکر می گردد . موضوع شرکت موردی است که شرکت جهت انجام آن کار یا آن رویدادها تشکیل شده است و شناسایی و نشان دهنده گونه کاکرد شرکت ،خدمات و فعالیت های شرکت […]

اقسام تغییرات در شرکت سهامی خاص در مقالات پیشین ثبت کریم خان در خصوص ثبت شرکت سهامی خاص سخن گفته است ، در این مطلب قصد داریم اقسام تغییرات در شرکت سهامی خاص را مورد بررسی قرار دهد. الف- تغییر اسم شرکت ب- تغییر موضوع شرکت ج- تغییر مکان شرکت د- نقل و انتقال سهام […]

  • 1
  • 2