آرشیو برچسب‌ها: تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

“موسسه حقوقی ثبت کریم خان،عرضه کننده ی فعالیت ها فوری ثبتی” هرشرکتی پس از ثبت،امکان تغییرات را در مواردی از اساسنامه و یا هرچیزی که به شرکت ربط داشته باشد دارد.کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت […]

مراحل و نحوه ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود : شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی می باشد که بین دو یا چند نفر جهت امور تجاری تشکیل شده و هریک از شرکای آن فقط به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود، بدون اینکه سرمایه شان به سهام یا […]