آرشیو برچسب‌ها: تعریف عضو

تعریف عضو براساس ماده ۵ قانون تجارت عضو در شرکت های تعاونی در واقع به شخصی گفته می شود که حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط نوشته شده در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن باشد.بنابراین اشخاص حقیقی ، یعنی افراد انسانی و اشخاص حقوقی غیر […]