آرشیو برچسب‌ها: تعریف تجارت الکترونیک

در تعریف تجارت الکترونیک می توان گفت که امروزه در مقالات و ادبیات بازرگانی و تجارت و رسانه های عمومی بسیار به گوش می رسد. این پدیده نوین نیز به دلیل نوپا بودن و دلیل به علت کاربردها و زمینه های بسیار متنوع فعالیت، در مراجع گوناگون دارای تعاریف متفاوتی است.همچنین تجارت الکترونیک پدیده ای […]