آرشیو برچسب‌ها: تشکیل و اداره شرکت تعاونی

شرکت تعاونی در واقع برای مبارزه با دو عامل اساسی اجتماعی تشکیل شده است:سودجویی سرمایه داران و تورم.از طرفی در اثر عواملی که تا حدود زیادی از اختیار و کنترل دولت ها خارج بود روزانه از ارزش پول کم می شد و از طرفی سرمایه داران و فروشندگان کالای ضروری مردم و علی الخصوص کالاهای […]