آرشیو برچسب‌ها: بررسی علائم تجاری غیر قابل ثبت

قوانین مربوط به علائم غیر قابل ثبت قبل از اینکه مشخصات علائم غیر قابل ثبت را برشمریم لازم است ابتدا به بیان بخش مختصری از خصوصیات و ویژگی های نام و علائم تجاری بپردازیم. همانطور که در مقالات پیشین ثبت شرکت کریمخان در این خصوص بیان نمودیم نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش […]