آرشیو برچسب‌ها: اولین هیئت مدیره شرکت تعاونی

وظایف هیئت مدیره تعاونی اولین هیئت مدیره تعاونی باید بلافاصله پس از اعلام قبولی تمامی اعضای خود با دعوت قبلی از اعضای اصلی ، اولین جلسه را تشکیل دهد. در این جلسه اعضا از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا […]