آرشیو برچسب‌ها: انواع کاهش سرمایه

کاهش سرمایه در شرکت سهامی چگونه انجام می گیرد؟ تغییر در سرمایه شرکت سهامی، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بوده و به دو صورت می تواند باشد: افزایش و کاهش سرمایه .در رابطه با افزایش سرمایه در مطالب قبلی به طور مفصل صحبت شد (جهت یادآوری می توانید به مقالات پیشین ما مراجعه نمایید). […]