آرشیو برچسب‌ها: انحلال شرکت سهامی

همانند مراحل زندگی یک انسان ، اشخاص حقوقی هم تشکیل ،تاسیس و به ثبت می رسند،فعالیت می کنند و منحل می شوند.شرکایی که یک شرکت را با قصد و اراده ی آزادانه ی خود بوجود می آورند،می توانند با قصد و اراده ی خود آن را به انحلال برسانند.با این وجود باید انحلال شرکت را […]

الف-انحلال شرکت سهامی شرکت سهامی ممکن است بنا به علل زیر منحل شود: از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده به شرکت(ماده ۱۴۱ ل.ا.ق.ت) از بین رفتن موضوع شرکت یا غیرممکن شدن انجام موضوع شرکت(بند ۱ از ماده ۱۹۹ ل.ا.ق.ت) در صورت انقضای مدت شرکت(بند ۲ ماده ۱۹۹ ل.ا.ق.ت) کاهش […]

در این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید تا به بررسی لزوم ثبت انحلال شرکت های سهامی بپردازیم.   دلایل انحلال شرکت های سهامی زمانی که شرکت موضوعی را که برای آن به وجود آمده انجام داده یا انجام آن ناممکن گشته است. زمانی که شرکت برای مدت زمان مشخصی تاسیس گشته و در […]

نکاتی در مورد انحلال شرکت سهامی احتمال دارد که شرکت سهامی به علت هایی متلاشی گردد و بر اثر این زوال تاثیراتی ایجاد گردد ، به گونه ای که دگرگونی هایی در شرکت متلاشی شده ایجاد گردد ، در این مبحث به موردهای زوال و عاقبت آن اشاره می کنیم. براساس مواد ۱۹۹ و ۲۰۱ […]

  • 1
  • 2