آرشیو برچسب‌ها: انحلال شرکت تعاونی

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در خصوص ثبت شرکت تعاونی و احلال شرکت تعاونی سخن می گوید.کارایی شرکت تعاونی یا اتحادیه تعاونی ، با تاسیس و ثبت نمودن آن شروع می شود و با تعطیلی و تصفیه آن خاتمه می یابد . در این مقاله ، ثبت و تعطیلی تعاونی را تفسیر می نماییم. – […]

اتحادیه تعاونی بنیادی تشکیل شده از شرکت های تعاونی عضو با عنوان فعالیت واحد با هدف اجرای اهداف درج شده در ضوابط و مقررات تعاونی ها می باشند. اتحادیه های حال حاضر در کشور به دو قسم می شوند : الف- گروهی که تاسیس و فعالیت آن ها مطابق مقررات قانون قسمت تعاونی مصوب ۱۳۷۰ […]

نکاتی در خصوص انحلال ناشی از انقضای مدت و انجام موضوع شرکت طرح مسئله در این مطلب ثبت کریم خان در خصوص انحلال ناشی از انقضای مدت و انجام موضوع شرکت توضیح می دهد.اگر در نظر بگیریم که شرکت جهت زمان تعیین شده و یا عنوان مشخصی تاسیس شده باشد این سوال ایجاد می شود […]

برای انحلال شرکت لازم است بدانیم که در لغت انحلال به معنی تعطیل شدن و برچیده شدن می باشد و در اصطلاح حقوق تعاون، به صورتی است که در آن فعالیتهای شرکت یا اتحادیه تعاونی تعطیل می شود و اختیارات مدیران سلب شده ، انجام وظایف آنها متوقف می شود و هیئتی به نام هیئت […]