آرشیو برچسب‌ها: انحلال شرکت تضامنی

شرکت ها عموما به سه دسته تقسیم می شوند: شرکت هایی که سرمایه در آن مهم است.مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود شرکت هایی که اعتبار و شخصیت شرکا در آن مهم است.مانند شرکت تضامنی و شرکت نسبی شرکت هایی که هم سرمایه و هم شخصیت شرکا در آن اهمیت دارد.مانند شرکت مختلط […]

توضیحاتی در مورد پایان شخصیت حقوقی شرکت های تضامنی موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد در خصوص پایان شخصیت حقوقی شرکت های تضامنی و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت ها توضیح دهد.ما میخواهیم در ثبت کریم خان در مورد،تبدیل شرکت های تضامنی،لغو شرکت های تضامنی وانحلال آن ها که هر […]

نکاتی در خصوص انحلال ناشی از انقضای مدت و انجام موضوع شرکت طرح مسئله در این مطلب ثبت کریم خان در خصوص انحلال ناشی از انقضای مدت و انجام موضوع شرکت توضیح می دهد.اگر در نظر بگیریم که شرکت جهت زمان تعیین شده و یا عنوان مشخصی تاسیس شده باشد این سوال ایجاد می شود […]

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …… ثبت شده به شماره ………………. به حضور تمامی شرکاء در مکان شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت تصمیمات ذیل لحاظ شد آقا / خانم ………………….. به سمت مدیر تصفیه شرکت تعیین شد آدرس مدیر تصفیه به نشانی تهران خیابان ………………. تعیین شد مدیر تصفیه اقرار به […]

  • 1
  • 2