آرشیو برچسب‌ها: انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا

موارد انحلال شرکت انحلال شرکت در واقع بعنوان پایان عمر یک شرکت به شمار می رود و لازمه پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و بین آنان تقسیم شود.تقسیم دارایی میان شرکا در صورتی میسر می باشد که طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را اخذ کرده […]