آرشیو برچسب‌ها: انتقال قهری

شرکت تضامنی شرکتی می باشد که جهت اجرای فعالیت های تجاری میان دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تاسیس می گردد . چنانچه سرمایه شرکت جهت پرداخت کلیه بدهی ها کفایت نکند هر کدام از شریکان موظف به ادای همه بدهی های شرکت می باشند . هر قراردادی که مغایر با این بیانات میان […]